ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ได้รับอนุมัติเพิ่มกรอบอัตราชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) เพิ่มเติม จำนวน 2,160 ตัว

เข้าชม 0 ครั้ง

21 กันยายน 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ได้รับอนุมัติเพิ่มกรอบอัตราชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) เพิ่มเติม จำนวน 2,160 ตัว

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
00_ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (03) 21 กันยายน 2560