ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ซ่อมบำรุงระบบเสาอากาศวิทยุ จำนวน 15 รายการ)

022436624

20 ตุลาคม 2565

เข้าชม 0 ครั้ง

20 ตุลาคม 2565

โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ซ่อมบำรุงระบบเสาอากาศวิทยุ จำนวน 15 รายการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แผนอะไหล่ซ่อมบำรุงระบบเสาอากาศ 15 รายการ 20 ตุลาคม 2565