ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 500 ตัว)

เข้าชม 0 ครั้ง

26 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 500 ตัว)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
03_1_เห็นชอบและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง_21ตค65 26 ตุลาคม 2565