ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ)

มยุรี ดีสกุล 0-2281-9139

27 ตุลาคม 2565 - 27 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม 0 ครั้ง

27 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ) 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
planpim4698 27 ตุลาคม 2565