ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1:50000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(สรท. สน.ปท.)

เข้าชม 0 ครั้ง

31 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1:50000  หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศกรมการปกครอง 31 ตุลาคม 2565
รายละเอียดแนบท้าย 31 ตุลาคม 2565