ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 รายการ

พรรณทิพา เปี่ยมส้ม

1 พฤศจิกายน 2565 - 30 ธันวาคม 2565

เข้าชม 0 ครั้ง

1 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 รายการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 - วัสดุอุปกรณ์สำหรับวิทยุสื่อสาร 1 พฤศจิกายน 2565