ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 9,000 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น)

ผกามาศ ปิ่นทอง

28 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม 0 ครั้ง

28 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 9,000 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 9,000 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) 28 พฤศจิกายน 2565