ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการจัดหาวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ))

เข้าชม 0 ครั้ง

29 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการจัดหาวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ))

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
E02_1_เห็นชอบและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง_29พย65 29 พฤศจิกายน 2565