ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับใหญ่) ให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอกสาร (Digital Image Files) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การจัดจ้างเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับใหญ่) ให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอกสาร (Digital Image Files) จำนวน 258,025 ฉบับ (516,050 ภาพ))

มยุรี ดีสกุล 0-2281-9139

30 พฤศจิกายน 2565 - 30 ธันวาคม 2565

เข้าชม 0 ครั้ง

30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับใหญ่) ให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอกสาร (Digital Image Files) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การจัดจ้างเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับใหญ่) ให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอกสาร (Digital Image Files) จำนวน 258,025 ฉบับ (516,050 ภาพ))

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
plandigital5224 30 พฤศจิกายน 2565