ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว15317 การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เข้าชม 0 ครั้ง

16 กรกฎาคม 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว15317 การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
sc15317 16 กรกฎาคม 2561
กรมการปกครอง 16 กรกฎาคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย1_บันทึกช่วยจำประชุม 3 ก.ค. 61 16 กรกฎาคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย2.1_แผนภาพการทำงาน 16 กรกฎาคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย2_แนวทางการดำเนินงาน 16 กรกฎาคม 2561