ประชาสัมพันธ์

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัด ปค. ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานช่วยอำนวยการ งานเงินเดือนและค่าจ้าง โทร 0-2221-8150 (ภายใน 3070) โทรสาร 0-2226-2810

เข้าชม 0 ครั้ง

2 สิงหาคม 2561

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัด ปค. ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แนวทางการเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 2561 - ส่วนกลาง 2 สิงหาคม 2561
แนวทางการเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 2561 - ส่วนภูมิภาค 2 สิงหาคม 2561