ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว7730 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง กำชับหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

นางสาวธัญญารัตน์ มุสิก 026298306 ต่อ 507

เข้าชม 0 ครั้ง

24 ธันวาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว7730 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง กำชับหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ว7730 24 ธันวาคม 2562