ประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางจ้างดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงานอาคาร ปค. และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. ถ.อัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

27 กันยายน 2565

ประกาศราคากลางจ้างดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงานอาคาร ปค. และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. ถ.อัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ราคากลาง กค. ปี 66 27 กันยายน 2565