ประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลาง (Security Access Server : SAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองคลัง กรมการปกครอง

เข้าชม 0 ครั้ง

27 กันยายน 2565

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลาง (Security Access Server : SAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ราคา SAS 27 กันยายน 2565