ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565

กองการเจ้าหน้าที่

เข้าชม 0 ครั้ง

14 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
1. เอกสารประกาศคณะกรรมการ 14 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้าย 1 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 14 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้าย 2 พนักงานคอมพิวเตอร์ 14 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้าย 3 เจ้าหน้าที่ปกครอง 14 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้าย 4 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 14 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้าย 5 เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 14 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้าย 6 กำหนดการรายงานตัว 14 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้าย 7 ใบรับรองผลการตรวจ ATK 14 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้าย 8 ใบตรวจรับเอกสาร 14 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้าย 9 ใบรับรองแพทย์ 14 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้าย 10 รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร 14 กันยายน 2565