ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบโครงการตามมาตรการส่งเสริม...

7 เมษายน 2559

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลฯ ในจังหวัดและอำเภอ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ...

ข่าวอัพเดท

การประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าว...

1 เมษายน 2559

การประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กับจังหวัด...

ข่าวอัพเดท

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวง...

9 มีนาคม 2559

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดี ที่ 10 มี.ค. 2559 เริ่มถ่ายทอดสด 14.00 น. เป็นต้นไป...

ข่าวอัพเดท

ถ่ายทอดสดประชุมประจำเดือน ปค. ครั้งที่ 2/2559 วันจันทร์ ที่ ...

26 กุมภาพันธ์ 2559

ถ่ายทอดสดประชุมประจำเดือน ปค. ครั้งที่ 2/2559 วันจันทร์ ที่ 29 ก.พ. 59 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ปค.1 ชั้น 2 กรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อย อส.ดีเด่น และสมาชิก อส. ดีเด...

23 กุมภาพันธ์ 2559

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อย อส.ดีเด่น และสมาชิก อส. ดีเด่น ประจำปี 2559 และผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2559...