ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

เรียกรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแห...

11 กรกฎาคม 2559

เรียกรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) รุ่นที่ 2...

ข่าวอัพเดท

อธิบดีกรมการปกครอง มอบนโยบายสร้างความร่วมมือทำงานร่วมกับสภาก...

8 กรกฎาคม 2559

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เปิดการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดอำเภอสู่ความเป็นเลิศในกาชาดจังหวัด ภาค 5,6,7 ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมท...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูก...

8 กรกฎาคม 2559

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง พ.ศ. 2559 ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง (กรม) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2559 (ในเวลาราชการ)...

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน...

5 กรกฎาคม 2559

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแด...

ข่าวอัพเดท

ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติกา...

5 กรกฎาคม 2559

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มอบโอวาทการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ณ โรงเ...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ระเบียบ เจ้าหน้าที่ปกครอง...

28 มิถุนายน 2559

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ...

ข่าวอัพเดท

การพิจารณาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ด้านความพึงพอใจของส่วนราชการ แล...

30 มิถุนายน 2559

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมการพิจารณาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ด้านความพึงพอใจของส่วนราชการและการรับฟังความคิดเห็นของราษฎร ตา...

ข่าวอัพเดท

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการ...

30 มิถุนายน 2559

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เข้ารับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ด้านบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จาก ฯพณฯ ศาสตรา...