ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

16 สิงหาคม 2561

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเช่าใช้บริการโครงข่ายสื่อสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561...

8 สิงหาคม 2561

โครงการจัดซื้ออะไหล่ระบบโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยที่ว่าการอำเภอพื้นที่จังหวัดชายแดน จำนวน 37 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

2 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริในการลงทะเบียนรับสมัครและการจัดทำบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อจัดซื้อวัสดุผลิตบัตรประจำตัวจิตอาสา จำนวน 2...