ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ...

1 ตุลาคม 2561

ประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง เรื่อง เผยแพ...

26 กันยายน 2561

ประกาศ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขโครงการระบบตรวจส...

24 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขโครงการระบบตรวจสอบและประมวลผลภาพถ่ายเอกสารด้านการทะเบียน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำบัตรประจำตัวปร...

24 กันยายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) (การจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำนวน 2 รายการ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียมและอุปก...

21 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียมและอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบสื่อสารภายในพื้นที่พักพิงชายแดนไทย-พม่า 9 แห่ง...