ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับท...

22 มิถุนายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการใน...

16 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2565...

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับ...

9 มิถุนายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...