ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพ...

29 ตุลาคม 2564

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองชี้แจง กรณี นางบุญ ชามัด อายุ 71 ปี ขอความช่วยเห...

20 กันยายน 2564

กรมการปกครองชี้แจง กรณี นางบุญ ชามัด อายุ 71 ปี ขอความช่วยเหลือ กรณีไม่มีบัตรประชาชน จึงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการฉีดวัคซีนโควิด - 19...