ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

Best Practice แนวทางการบริหารจัดการการลงทะเบียนรับบริการฉีคว...

17 พฤษภาคม 2564

Best Practice แนวทางการบริหารจัดการการลงทะเบียนรับบริการฉีควัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา...

ข่าวอัพเดท

แนวทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนของกรมการป...

15 พฤษภาคม 2564

แนวทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนของกรมการปกครอง สู่การเป็น "กรมการปกครอง...วิถีใหม่"...

ข่าวอัพเดท

Best Practice การจองสิทธิวัคซีนโควิค 19 ผ่าน line Official A...

15 พฤษภาคม 2564

Best Practice การจองสิทธิวัคซีนโควิค 19 ผ่าน line Official Account "หมอพร้อม" สำหรับผู้ที่มีอายุ 6o ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง...