ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้...

1 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแนห่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้...

1 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ...

ข่าวอัพเดท

สรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำห...

28 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564...