ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง “ทลายธุรกิจค้ามนุษย์ท้าทาย Covid-19 กลางกรุง” ช่วยเหลือเหยื่อและจับกุมขบวนการนายหน้า เสนอขายบริการทางเพศเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี ภายในสถานบริการไม่มีใบอนุญาต ย่านสุขุมวิท พบเหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิงหน้าตาดี อายุน้อยสุดเพียง 14 ปี เท่านั้น

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง “ทลายธุรกิจค้ามนุษย์ท้าทาย Covid-19 กลางกรุง” ช่วยเหลือเหยื่อและจับกุมขบวนการนายหน้า เสนอขายบริการทางเพศเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี ภายในสถานบริการไม่มีใบอนุญาต ย่านสุขุมวิท พบเหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิงหน้าตาดี อายุน้อยส...

22 มีนาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจโครงการสำคัญกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022)​ จังหวัดอุดรธานี

อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจโครงการสำคัญกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022)​ จังหวัดอุดรธานี...

11 มีนาคม 2565