กรมการปกครอง รับมอบเสื้อกั๊กจราจร Upcycling ThaiBev x GC จำนวน 3,000 ตัว เพื่อใช้ในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน

กรมการปกครอง รับมอบเสื้อกั๊กจราจร Upcycling ThaiBev x GC จำนวน 3,000 ตัว เพื่อใช้ในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน...

22 พฤศจิกายน 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือ และเชิดชูเกียรติให้กับครอบครัว ผู้ใหญ่บ้าน เจ๊ะมูหามะญากี เจ๊ะเด็ง เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือ และเชิดชูเกียรติให้กับครอบครัว ผู้ใหญ่บ้าน เจ๊ะมูหามะญากี เจ๊ะเด็ง เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้...

11 พฤศจิกายน 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา

รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา...

4 พฤศจิกายน 2565

กรมการปกครอง เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมการปกครอง เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

4 พฤศจิกายน 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการฝ่ายปกครอง และชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี

รองอธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการฝ่ายปกครอง และชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี...

3 พฤศจิกายน 2565