ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

3 พฤศจิกายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดหาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face verification Syst...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

1 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงแนวเขตการปกครองในระ...

31 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1:50000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนกล...

27 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

26 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 500 ตัว)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

20 ตุลาคม 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างโครงการจัดหายานพาหนะสนับสนุ...

20 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างโครงการจัดหายานพาหนะสนับสนุนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ 1.จัดชื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 89 คัน 2..จัดชื้อรถโดยสารขนา...