ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

29 กันยายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของกรมการปกครอง (สำหรับส่วนภูมิภาค) ระยะที่ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหารถประจำตำแหน่ง ...

28 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหารถประจำตำแหน่ง ระดับรองอธิบดี จำนวน 3 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล...

28 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 31 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี...

26 กันยายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการ เช่าใช้บริการวงจรสื่อสารพร้อมระบบบริการอินเตอร์เน็ต (ส่วนกลาง ปค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

21 กันยายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) เพื่อทดแทนระบบเดิม)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการตามโครงการดำเนินการด้านสัญชาติและเ...

14 กันยายน 2565

ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการตามโครงการดำเนินการด้านสัญชาติและเร่งรัดการให้สถานะบุคคลตามยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการ...

12 กันยายน 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณเชื่อมโยงระบบโทรคมนาคมกรมการปกครอง (รายการระบบสื่อสารข้อมูลและภาพผ่านโครงข่าย ATM-FR หรือ IP-VPN หรือ IP-MPLS)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่องกา...

8 กันยายน 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่องการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...