ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความ...

11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก โครงการศึกาาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566 รุ่นทีี่ 259...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่...

11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนว...

11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานก...

10 พฤศจิกายน 2565

การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่...

10 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ แ...

10 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับฝ่ายโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงกา...

10 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 258 - 260 โดยวิธีคัดเลือก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศเพื...

10 พฤศจิกายน 2565

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ...