ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่...

30 พฤศจิกายน 2565

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางของกรมการปกครอง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเ...

30 พฤศจิกายน 2565

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางของกรมการปกครอง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซ์ื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 ...

30 พฤศจิกายน 2565

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซ์ื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จำนวน 150 กระบอก พร้อมอุปกรณ์ประจำปืน และเครื่องกระสุนปืนทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน ...

30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศราคากลาง การซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 150 กระบอก พร้อมอุปกรณ์ประจำปืน และเครื่องกระสุนปืนทดสอบ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาวุธปืนเพื่อมอบเป็นราง...

28 พฤศจิกายน 2565

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาวุธปืนเพื่อมอบเป็นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การซื้ออาวุธปืนเพื่อมอบเป็นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ...

28 พฤศจิกายน 2565

ประกาศราคากลาง การซื้ออาวุธปืนเพื่อมอบเป็นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการร...

28 พฤศจิกายน 2565

ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนประชากรที่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา จำนวน 9 แห่ง ...