ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายกา...

7 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเจาะจงเฉพาะ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ...

7 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน...

7 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ (2 ประตู) ติดตั้งหลังคาเหล็กพร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด จำนวน 16 คัน โดยวิธีัคัดเลือก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

- ร่าง - ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบ...

6 ธันวาคม 2565

- ร่าง - ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการเตรียมข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน (Pre - Personalization) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบการเตรียมข้อมูลบัตรปร...

6 ธันวาคม 2565

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบการเตรียมข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน (Pre - Personalization) ทดแทนระบบเดิม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์...

2 ธันวาคม 2565

ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำนวน 2 รายการ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แล...

2 ธันวาคม 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ของกรมการปกครอง (สำหรับส่วนภูมิภาค) ระยะที่ 2 จำนวน 1,908 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระ...

2 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...