ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

14 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 รายการ คือ ร้านบุญฤทธิวงศ์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายก...

21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายก...

21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประ...

21 พฤศจิกายน 2565

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 50 คัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่และอาคาร...

21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่และอาคารของศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จดหมายข่าว วปค. "วิถีธ...

18 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จดหมายข่าว วปค. "วิถีธัญบุรี" ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ แล...

17 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...