ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทย...

24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทยาลัยการปกครอง เข็มเครื่องหมายแม่นปืนของวิทยาลัยการปกครอง เข็มเครื่องหมายการยิงปืนทางยุทธิวี และโล่แข่งขันการพูด โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลั...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่...

24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ฝ.บส....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทยา...

24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทยาลัยการปกครอง เข็มเครื่องหมายแม่นปืนของวิทยาลัยการปกครอง เข็มเครื่องหมายการยิงปืนทางยุทธิวี และโล่แข่งขันการพูด โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลั...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางเครื่องแต่งกาย ชรบ. ในหมู่บ้านทั่วประเทศ ประจำ...

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศราคากลางเครื่องแต่งกาย ชรบ. ในหมู่บ้านทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายกา...

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ แล...

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับหน่วยงานภายในวิทยาลัยการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิ...

22 พฤศจิกายน 2565

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face verification System)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนว...

22 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...